Mengenai BIAM


Fokus utama Pengurusan Balai Islam Al Muttaqin  adalah untuk menjadikan balai islam sebagai zon aman untuk beribadah dan mengadakan aktiviti membangun ummah yang melibatkan guru pelatih sama ada dari aspek intelek ummah serta kerohaniannya.Pihak pengurusan bertanggungjawab memastikan keadaan Balai Islam Al Muttaqin dan peralatannya berada dalam keadaan baik dan selesa untuk guru pelatih Islam beribadat dan mengadakan program-program pengimarahan.

visi : Untuk melahirkan masyarakat guru pelatih Islam yang komited terhadap Rumah Allah dengan pelbagai aktiviti dan program pengimarahan kepada semua lapisan masyarakat

misi : Untuk melahirkan satu pengurusan pentadbiran masjid di IPG KDRI yang terbaik, cekap, menjadi contoh dan diredhai Allah S.W.T
OBJEKTIF
 • Menjadikan masjid sebagai pusat penyebaran ilmu dan dakwah berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah.
 • Menjadikan masjid dan surau, pusat aktiviti membangun ummah dengan mengamal dan menghayati Budaya Islam merangkumi (Ibadat khassah) sosial, ekonomi, politik dalam dan lain-lain.
 • Menjadikan masjid dan surau sebuah institusi yang ditadbir urus secara profesional.
VISI
Untuk melahirkan masyarakat Islam yang komited terhadap masjid dengan mempelbagaikan aktiviti dan program pengimarahan kepada seluruh masyarakat kearah Pembangunan Masjid Cemerlang.

MISI
Menjadikan pengurusan masjid dan surau dalam negeri Terengganu lebih teratur, cekap dan sistematik.

FUNGSI
Bahagian Pengurusan Masjid, bertindak sebagai penyelaras dan urusetia kepada Pejabat Agama Daerah (7 Daerah) berkait dengan pengurusan masjid. Ianya dibahagikan kepada empat unit kecil :

1. Unit Pentadbiran
 • Bertanggungjawab dalam penyeliaan dan kawalan kakitangan dan aset serta kemudahan lain.
 • Bertanggungjawab dalam perancangan bahagian (takwim), perjawatan dan pembangunan di bahagian.
 • Bertanggungjawab dalam penyediaan bajet tahunan dan pembelian aset
 • Bertanggungjawab dalam pengurusan kewangan/buku vot, tuntutan elaun hadir mesyuarat jawatankuasa masjid dan tuntutan-tuntutan lain.
 • Bertanggungjawab dalam urusan penerimaan, perjalanan surat dan fail serta keceriaan dan kekemasan di bahagian.
 • Bertanggungjawab dan menjadi urusetia mesyuarat dalaman bahagian.
2. Unit Qaryah 
 • Bertanggungjawab dalam semua urusan yang berkaitan dengan pentadbiran, pelantikan jawatankuasa masjid dan surau.
 • Bertanggungjawab dalam urusan permohonan pembinaan, penyenggaraan dan kebersihan/keceriaan masjid mukim/surau.
 • Bertanggungjawab dalam urusan yang berkaitan dengan pelantikan, pentauliahan, elaun, kebajikan, tatatertib, penamatan/persaraan, ganjaran dan tuntutan balik elaun dan hal-hal lain berkait dengan pegawai masjid mukim.
 • Bertanggungjawab dalam urusan berkaitan kebenaran berjumaat, perisytiharan, persempadanan, penamaan, pewartaan dan perasmian masjid.
 • Bertanggungjawab dalam hal yang berkaitan dengan tanah perkuburan islam.
 • Bertanggungjawab dalam hal yang berkaitan kursus-kursus imam bilal dan jawatankuasa.
 • Bertanggungjawab dalam program dan hal-hal lain yang berkaitan dengan hari-hari kebesaran Islam, SPB YDP Agong/Sultan
3. Unit Masjid Kerajaan.
 • Bertanggungjawab dalam urusan yang berkaitan dengan pengimarahan Masjid Negeri dan masjid-masjid kerajaan yang lain.
 • Bertanggungjawab memantau perjalanan pentadbiran, aktiviti dan pengurusan masjid-masjid kerajaan.
 • Bertanggungjawab dalam urusan yang berkaitan dengan perjawatan, pengisian, penempatan dan pemantauan pegawai masjid kerajaan.
 • Bertanggungjawab dalam urusan menaik taraf masjid mukim kepada masjid kerajaan
 • Bertanggungjawab dalam hal yang berkaitan dengan penyediaan dan pengedaran khutbah, pelaksanaan khutbah multimedia dan lain-lain yang berkaitan.
 • Bertanggungjawab membantu dalam hal yang berkaitan dengan program keagamaan di istana dan keberangkatan Sultan dan kerabat ke masjid
 • Bertanggungjawab dalam urusan yang berkaitan dengan imam-imam jemputan dan tetamu dari luar negeri/negara.
4. Unit Takmir - Unit Takmir adalah satu unit terletak di bawah kelolaan JAKIM. Unit ini bertanggungjawab dalam mengurus dan menyelaras program pengajian pendidikan agama Islam di masjid-masjid dan surau-surau yang dianjur oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu dengan bantuan kewangan daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).

WUJUDKAN UNIT QARYAH ASRAMA…
1.       ABU BAKAR
2.       AISYAH
3.       SITI AMINAH
4.       SITI MARIAM
5.       UMAR
6.       USTMAN
7.       ALI
8.       SITI KHADIJAH
WUJUDKAN SYUKBAH DAKWAH DAN PENDIDIKAN

 SYUKBAH TARBIAH DAN PERKADERAN

OBJEKTIF PENUBUHAN:

Sukbah ini ditubuhkan bagi memastikan wujudnya satu jawatankuasa khusus yang menyelia imam dan bilal dari segi penghayatan serta pembudayaan amalan kerohanian dalam diri semua ahli jawatankuasa BALAI ISLAM AL MUTTAQIN disamping bertanggungjawab memantau profesionalisme kerja ahli jawatankuasa balai islam.Syukbah ini bertanggungjawab ke atas semua aktiviti pentarbiahan ahli dan perkaderan bagi memastikan keadaan kondisi iman ahli jawatankuasa sentiasa dalam keadaan terpelihara.

BIDANG TUGAS SYUKBAH

 1. Menyelia perlantikan imam dan bilal,serta sukarelawan siak Balai Islam dan menganjurkan kursus imam dan bilal secara berkala.
BIL
KURSUS/DAURAH IMAM BILAL
TARIKH CADANGAN
CATATAN
1
Kursus Imam Bilal sesi pengenalan..Tarhib wa Tagrib
19 hb Feb 2011
(membicarakan sifat imam dan bilal,penghayatan kepentingan tugas imam dan bilal serta ganjarannya, membetulkan bacaan wajib dalam solat,bacaan-bacaan sunat solat dan wirid selepas sembahyang..sifat azan,sifat iqamah,akhlak imam dan bilal,hukum fiqh imam dan makmum-istikhlaf)
2
Qiamullail Tarbawi Imam & Bilal


3
Kursus imam dan bilal sesi 2

(membicarakan syarat sah berjemaah menurut kitab sabilalmuhtadin,bughyah dan kifayatul muhtadi dan masalah muafiq masbuq berdasarkan risalah muafiq masbuq dan akhlak imam bilal dalam masyarakat serta fungsi imam dan bilal sebagai qudwah hasanah).
4
Majlis Ramah Mesra Imam & Bilal bersama imam masjid Terengganu


5
Mukhayyam Tarbawi Imam bilal

Di pantai
6
Kursus/daurah ilmiyyah imam dan bilal siri 3

(membicarakan permasalahan dalam kitab al-qaulu tam,masail furu’iyyah dalam solat berjemaah).
7
Peperiksaan Tauliah imam dan bilal



 1. Menganjurkan MABIT dan aktiviti qiamullail bagi ahli jawatankuasa BALAI ISLAM,ahli RAKAN BALAI,JPP dan setiap unit ppismp,pismp secara istiqamah setiap malam jumaat bagi mewujudkan generasi muzammil yang cintakan tahajjud.
 2. Menganjurkan kursus kepimpinan bagi ajk bagi memantapkan profesionalisme dan keberkesanan gerak kerja ahli balai islam al muttaqin.
UNIT SOKONGAN SYUKBAH
 1. Unit imam dan bilal
 2. Unit MABIT & Qiamullail
 3. Unit kepimpinan dan profesionalisme kerja
PERINCIAN MAKLUMAT UNIT SOKONGAN SYUKBAH
BIL
UNIT SOKONGAN SYUKBAH
MUKALLIF
KELAS
NO TEL
MOTO UNIT SOKONGAN
1
Unit kepimpinan dan profesionalisme kerja



Toward First Class Leader
2
Unit imam dan bilal




3
Unit MABIT & qiamullai





PERANCANGAN AKTIVITI UNIT SOKONGAN
BIL
UNIT SOKONGAN SYUKBAH
AKTIVITI
CATATAN
1
Unit kepimpinan dan profesionalisme kerja
Kursus Kepimpinan BALAI
-toward first class leader..menghayati tugas sebagai khalifah
-buat di hotel @ resort
-bulan Februari
Taklimat kelab rakan masjid kebangsaan
-bulan mac
2
Unit imam dan bilal
Kursus imam dan bilal (bersiri)
(siri pengenalan)
Tarikh asal: 12 februari 2011 tetapi ditunda kepada 19 februari 2011(sabtu minggu ke3)
-urus fail peserta dan sijil
-urus penerbitan handout
Qiamullail tarbawi

peperikasaan

Majlis ramah mesra dan tausiyah dari mufti dan imam besar masjid negara
-mac
3
Unit MABIT & qiamullail
MABIT KUBRA SEMPENA MAULIDUR RASUL…
-penerapan falsafah Qumillailla illa qalila kepada daie..memperkukuh hubungan antara khaliq dengan makhluk
-10 februari 2011
-sasaran:JPP,BADAM & BALAI


SYUKBAH IMARAH DAN AKTIVITI 

OBJEKTIF PENUBUHAN:
Sukbah ini ditubuhkan bagi memastikan wujudnya satu jawatankuasa khusus yang menyelia imam dan bilal serta penghayatan serta pembudayaan amalan kerohanian dalam diri ahli jawatankuasa BALAI ISLAM AL MUTTAQIN disamping bertanggungjawab memantau profesionalisme kerja ahli jawatankuasa balai islam.

BIDANG TUGAS SYUKBAH
 1. Menjadikan balai islam sebagai zon aman untuk beribadah dan mengadakan aktiviti membangun ummah yang melibatkan guru pelatih sama ada dari aspek intelek ummah serta kerohaniannya.
UNIT SOKONGAN SYUKBAH
1.       Unit pemantauan solat berjemaah
2.       Unit maidah minas sama’ (jamuan moreh)
3.       Unit aktiviti sambutan kebesaran islam
4.       Unit liqo an nisa’ vs unit Imam dan bilal
5.       Unit rnd imarah dan aktiviti
6.       Unit qaryah asrama

PERINCIAN MAKLUMAT UNIT SOKONGAN SYUKBAH
BIL
UNIT SOKONGAN SYUKBAH
MUKALLIF
KELAS
NO TEL
MOTO UNIT SOKONGAN
1
Unit pemantauan solat berjemaah




Fardhu kifayah dilaksanakan,Berjemaah diutamakan
2
Unit maidah minas sama’ (jamuan moreh)




Halalan tayyiban ..erti hidup pada memberi dan berkongsi
3
Unit aktiviti sambutan kebesaran islam




4
Unit liqo an nisa’ vs unit Imam dan bilal [pastikan imam dan bilal bertugas]




5
Unit rnd imarah dan aktiviti




6
Unit qaryah asrama




Mencapai taraf Kolej kediaman tayyibah wa Rabbun Ghafur


SYUKBAH DAKWAH DAN PENDIDIKAN 



OBJEKTIF PENUBUHAN:
Sukbah ini ditubuhkan bagi memastikan wujudnya satu jawatankuasa khusus yang menyelia imam dan bilal serta penghayatan serta pembudayaan amalan kerohanian dalam diri ahli jawatankuasa BALAI ISLAM AL MUTTAQIN disamping bertanggungjawab memantau profesionalisme kerja ahli jawatankuasa balai islam.

BIDANG TUGAS SYUKBAH
-menyelaras syeikh majlis ilmi

UNIT SOKONGAN SYUKBAH
1.       Unit dakwah bil hal
2.       Unit tabligh
3.       Unit kajian rnd dakwah
4.       Unit majlis ilmi dan tafaqquh fi ddin

BIL
UNIT SOKONGAN SYUKBAH
MUKALLIF
KELAS
NO TEL
MOTO UNIT SOKONGAN
1
Unit dakwah bil hal




Meneladani qudwah hasanah rasulullah SAW,rakan balai sebagai duta islam
2
Unit tabligh dan ziarah





3
Unit kajian rnd dakwah





4
Unit majlis ilmi dan tafaqquh fi ddin





5





6








BIL
MAJLIS ILMI
HARI
PENCERAMAH
KITAB
1
KULIAH MAGHRIB
AHAD

DR HAMDAN
FIQH SIRAH


FARIDATUL FARAID/ BIDAYATUL HIDAYAH
ISNIN


BULUGHUL MARAM/ MUINUL MUBIN



SELASA

UST MOHD NOR
TAFSIR AL MUNIR


AZKAR AN NAWAWIYYAH
RABU





FURU’ MASAIL DAN KASYFUL LISAM
KHAMIS

BACAAN KAHFI


MAJLIS ZIKIR/KATIBAH

JUMAAT

ABDULLAH ZAKI
BUGHYATU AT TULLAB


SAHIH BUKHARI
SABTU

UST HAZWAN HAMIDAN
MISBAHUL MUNIR


TAFSIR SURAH YASIN
2
KULIAH TAFAQQUH FIDDIN
ISNIN
USTAZ SABAWI AWANG

3
KELAS BAHASA CINA



4
KELAS MULTIMEDIA
SABTU
MOHD FADZIL BIN MOHD ZAKI
5
MAJLIS SIMA’IE HADIS

JEMPUTAN DARI








SYUKBAH SIARAYA DAN PERALATAN

OBJEKTIF PENUBUHAN:
Sukbah ini ditubuhkan bagi memastikan wujudnya satu jawatankuasa khusus yang menyelia imam dan bilal serta penghayatan serta pembudayaan amalan kerohanian dalam diri ahli jawatankuasa BALAI ISLAM AL MUTTAQIN disamping bertanggungjawab memantau profesionalisme kerja ahli jawatankuasa balai islam.

BIDANG TUGAS SYUKBAH

UNIT SOKONGAN SYUKBAH
Unit rakaman dan dokumentasi
Unit peralatan


SYUKBAH KECERIAAN DAN KEBERSIHAN



 OBJEKTIF PENUBUHAN:
Sukbah ini ditubuhkan bagi memastikan wujudnya satu jawatankuasa khusus yang menyelia imam dan bilal serta penghayatan serta pembudayaan amalan kerohanian dalam diri ahli jawatankuasa BALAI ISLAM AL MUTTAQIN disamping bertanggungjawab memantau profesionalisme kerja ahli jawatankuasa balai islam.

BIDANG TUGAS SYUKBAH
-menjaga dan memantau kebersihan BALAI ISLAM AL  MUTTAQIN

UNIT SOKONGAN SYUKBAH


SYUKBAH PENERBITAN

OBJEKTIF PENUBUHAN:
Sukbah ini ditubuhkan bagi memastikan wujudnya satu jawatankuasa khusus yang menyelia imam dan bilal serta penghayatan serta pembudayaan amalan kerohanian dalam diri ahli jawatankuasa BALAI ISLAM AL MUTTAQIN disamping bertanggungjawab memantau profesionalisme kerja ahli jawatankuasa balai islam.

BIDANG TUGAS SYUKBAH
-menyelaras syeikh majlis ilmi

UNIT SOKONGAN SYUKBAH
Unit dakwah maya (blog dan facebook)
Unit penerbitan bulletin
Unit sebaran